Zavrsni rad (2008)

 
Cilj izrade završnog (diplomskog) rada je sтicanje znanja o načinu, strukturi i formi pisanja naučnog teksta, a nakon obavljenih istrazivanja i drugih aktivnosti. Studenti na ovaj način stiču iskustvo za kreativan rad, pisanje i oblikovanje naučnog teksta i primeni svojih naučnih dostignuća u praksi. Student u dogovoru sa mentorom i ostalim članovima komisije sačinjava rad u pisanoj formi u skladu sa Pravilnikom.
AttachmentSize
Obrazac 1.PDF30.2 KB
Obrazac 2.PDF53.88 KB
Obrazac 3.PDF61.24 KB