ZARAZE I OSTALO - TERMINI ISPITA - JUNSKI I JULSKI ROK

05.06.2019 09:30
Europe/Belgrade
ZARAZE I OSTALO - TERMINI ISPITA - JUNSKI I JULSKI ROK

JUNSKI ISPITNI ROK

PISMENI
11.06.2019.
09:00h – 09:15h PREDAJA PRIJAVA ISPITA
10:00h TEST

PRAKTIČNI
12.06.2019.
10:00h

USMENI
13.06.2019.
10:00h

JULSKI ISPITNI ROK

PISMENI
01.07.2019.
09:00h – 09:15h PREDAJA PRIJAVA ISPITA
10:00h TEST

PRAKTIČNI
02.07.2019.
10:00h

USMENI
03.07.2019.
10:00h