ZARAZE I OSTALO - SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK - TERMINI

09.09.2019 10:32
Europe/Belgrade
ZARAZE I OSTALO - SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK - TERMINI

PISMENI
16.09.2019.
Od 09:00-09:15h predaja prijava
U 10:00h test

PRAKTIČNI
17.09.2019.
U 10h

USMENI
18.09.2019.
U 10h