ZARAZE I OSTALO - REZULTATI TESTA- 11.06.2019.

11.06.2019 14:43
Europe/Belgrade
ZARAZE I OSTALO - REZULTATI TESTA- 11.06.2019.

ZARAZNE BOLESTI ŽIVOTINJA I BOLESTI PČELA
PETKOVIĆ NIKOLA 5

INFEKTIVNE BOLESTI ŽIVOTINJA 1
BABIĆ VOJISLAV 6
LAKIĆ BRANISLAVA 5
POLUMIRAC VLADICA 5
PETKOVIĆ ANDRIJA 5
PRŽULJ RATKO 5
GITARIĆ MARKO 5
GEGIĆ PREDRAG 5
RALETIĆ UGLJEŠA 5

INFEKTIVNE BOLESTI ŽIVOTINJA 2
ZELJKOVIĆ IVAN 9
BAČANIN DEJAN 8
KAMPIĆ DARKO 8
RADIŠIĆ STEFAN 8
ERCEG BRANISLAV 7
BJELIĆ LJUBINKO 6
VASILJEVIĆ UROŠ 6

OPŠTA EPIDEMILOGIJA
JOSIĆ NENAD 10
JOVANOVIĆ ALEKSANDRA 9
STANKIĆ BRANISLAV 7
VRAPČENJAK JOVANA 6
IVANIŠ JOVANA 5

VETERINARSKA EPIDEMIOLOGIJA
NATAROŠ JOVANA 5
RAIĆ IAVANA 5