ZARAZE I OSTALO - OKTOBAR III - TERMINI

11.10.2018 13:56
Europe/Belgrade
ZARAZE I OSTALO - OKTOBAR III - TERMINI

PISMENI DIO ISPITA SRIJEDA 17.10.2018.
09:00h – 09:15h PREDAJA PRIJAVA ISPITA
10:00h TEST

PRAKTIČNI DIO ISPITA ČETVRTAK 18.10.2018.
10:00h

USMENI DIO ISPITA PETAK 19.10.2018.
10:00h