ZARAZE I OSTALO - MAJSKI ROK - TERMINI

27.04.2018 10:35
Europe/Belgrade
ZARAZE I OSTALO - MAJSKI ROK - TERMINI

PISMENI DIO ISPITA-TEST
PONEDJELJAK 21.05.2018.
Od 09:00 do 09:15h predaja prijava ispita, indeksa i uplatnica
U 10h test u predavaonici H54

PRAKTIČNI DIO ISPITA
SRIJEDA 23.05.2018.
U 10h

USMENI DIO ISPITA
ČETVRTAK 24.05.2018.
U 10h