ZARAZE I OSTALO - JANUARSKI ISPITNI ROK

28.12.2018 13:36
Europe/Belgrade
ZARAZE I OSTALO - JANUARSKI ISPITNI ROK

PRVI TERMIN

PISMENI DIO ISPITA UTORAK 15.01.2019.
09:00h – 09:15h PREDAJA PRIJAVA ISPITA
10:00h TEST U

PRAKTIČNI DIO ISPITA SRIJEDA 16.01.2019.
10:00h

USMENI DIO ISPITA ČETVRTAK 17.01.2019.
10:00h

DRUGI TERMIN

PISMENI DIO ISPITA UTORAK 22.01.2019.
09:00h – 09:15h PREDAJA PRIJAVA ISPITA
10:00h TEST U

PRAKTIČNI DIO ISPITA SRIJEDA 23.01.2019.
10:00h

USMENI DIO ISPITA ČETVRTAK 24.01.2019.
10:00h