Ušćebrka Gordana

UNIVERZITET U NOVOM SADU

Poljoprivredni fakultet

Departman za Veterinarsku Medicinu

Trg Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sad

tel. +381 21 485 3484

Redovni profesor

Poljoprivredni fakultet - stočarstvo 1979.

Magistratura 1987.

Doktorat 1996.

Anatomija, histologija, endokrinologija