Stojanović Slobodan

UNIVERZITET U NOVOM SADU

Poljoprivredni fakultet

Departman za Veterinarsku Medicinu

Trg Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sad

tel. +381 21 485 3

Docent

Prirodno matematički fakultet - Biologija 2001.

Magistratura   2008.

Doktorat   2011.

Anatomija, histologija, embriologija