Reprodukcija i Porodiljstvo- Novembar

15.11.2018
Europe/Belgrade
Reprodukcija i Porodiljstvo- Novembar

Studenti koji izlaze u terminu OBAVEZNO da se prijave na mail reprodukcija.porodiljstvo.ns@gmail.com do 19.11.2018.
Napisati: Predmet koji se polaže, ime i prezime, br. indexa i naglasiti za praktični iz porodiljstva.

Uslov za polaganje Reprodukcije ispiti iz: Fiziologije i Histologije
Uslov za polaganje Porodiljstva ispiti iz: Reprodukcije, Patološka Fiziologije, Opšte patologije, Farmakologije i Toksikologije

Porodiljstvo 22.11.2018. u 10h(S33)usmeni zavisi od završetka praktičnog dela ispita
Reprodukcija 22.11.2018. u 11h(S33)

Sa predmeta