Reprodukcija i Porodiljstvo FEBRUAR

30.01.2018
Europe/Belgrade
Reprodukcija i Porodiljstvo FEBRUAR

Studenti koji izlaze u terminu OBAVEZNO da se prijave na mail do 05.02.2018. reprodukcija.porodiljstvo.ns@gmail.com
Sa naznakom koji se ispit polaže, ime i prezime, br.indexa (Naglasiti za praktični iz porodiljstva)

Uslov za polaganje Reprodukcije: ispiti iz Fiziologije i Histologije.
Uslov za polaganje Porodiljstva: ispiti iz Reprodukcije, Patološke fiziologije, Opšte patologije, Opšte kliničke dijagnostike, Farmakologije i Toksikologije.

06.02.2018. Praktični iz Porodiljstva u 9h S33 (Usmeni zavisno od završetka praktičnog)
07.02.2018. Ispit iz Reprodukcije u 10h S33

Sa predmeta