Reprodukcija i Porodiljstvo dom. živ.- MART

13.03.2019
Europe/Belgrade
Reprodukcija i Porodiljstvo dom. živ.- MART

Studenti koji izlaze u terminu OBAVEZNO da se prijave na mail reprodukcija.porodiljstvo.ns@gmail.com do 18.03.2019. (Prijave koje budu poslate posle ovog datuma neće biti uvažene!)

Napisati: Predmet koji se polaže, ime i prezime, br. indexa i naglasiti za praktični iz porodiljstva.

Uslov za polaganje Reprodukcije ispiti iz: Fiziologije i Histologije
Uslov za polaganje Porodiljstva ispiti iz: Reprodukcije, Patološka Fiziologije, Opšte patologije, Farmakologije i Toksikologije

Studenti koji ne ispunjavaju ove uslove neće moći da pristupe polaganju ispita!

Porodiljstvo 19.03.2019. u 10h(S33) usmeni zavisi od završetka praktičnog dela ispita
Reprodukcija 19.03.2019. u 11h(S33)

Sa predmeta