RENDGENOLOGIJA I FIZIKALNA TERAPIJA- junski i julski rok

31.05.2018
Europe/Belgrade
RENDGENOLOGIJA I FIZIKALNA TERAPIJA- junski i julski rok

JUNSKI ROK

09.06.2018. (SUBOTA)
test i usmeni 7h H52
praktični 9h

16.06.2018. (SUBOTA)
test i usmeni 7h H52
praktični 9h

JULSKI ROK

30.06.2018. (SUBOTA)
test i usmeni 7h H52
praktični 9h