RADIOLOŠKA I ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA - majski rok

13.05.2019
Europe/Belgrade
RADIOLOŠKA I ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA - majski rok

Ispit iz Radiološke i ultrazvučne dijagnostike održaće se u petak, 17.05.2019. u 8h.

NAPOMENA: Mole se studenti da potvrde izlazak na ispit na mail: annamariagalfi@gmail.com