RADIOBIOLOGIJA I RADIJACIONA HIGIJENA - avgustovski rok

09.07.2019
Europe/Belgrade
RADIOBIOLOGIJA I RADIJACIONA HIGIJENA - avgustovski rok

Ispit iz Radiobiologije i radijacione higijene održaće se u sledećim terminima:

TEST 02.09.2019. u 8h u sali H-52
USMENI 03.09. 2019. u 8h u sali H-52

NAPOMENA: Mole se studenti da, najkasnije do 28.08.2019. godine, potvrde izlazak na ispit sa naznakom koji deo se polaže i u kom terminu na mail: annamariagalfi@gmail.com