Radinović Miodrag

UNIVERZITET U NOVOM SADU

Poljoprivredni Fakultet

Departman za Veterinarsku Medicinu

Trg Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sad

tel. +381 21 485 3446

Docent

BSc. vet. med. 2005. godina

MrSc. vet. med. 2008. godina

Bolesti živoinja i Higijena animalnih proizvoda