Opšta klinička dijagnostika preživari i konji ispit - februar

05.02.2018
Europe/Belgrade
Opšta klinička dijagnostika preživari i konji ispit - februar

Ispit iz predmeta OKD - preživari i konji će se održati u utorak 13.2.2018. u 9h H54.

Sa predmeta.