OPŠTA, SPECIJALNA i NUTRITIVNA PATOLOGIJA- martovski rok

26.02.2018
Europe/Belgrade
OPŠTA, SPECIJALNA i NUTRITIVNA PATOLOGIJA- martovski rok

NUTRITIVNA PATOLOGIJA
23.03.2018. 8h H-12
OPŠTA PATOLOGIJA
23.03.2018. 9h H-12
OBDUKCIJA
23.03.2018. 10h H-12
SPECIJALANA PATOLOGIJA
23.03.2018. 10h H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!!