OPŠTA, SPECIJALNA I NUTRITIVNA PATOLOGIJA- martovski rok

14.02.2019
Europe/Belgrade
OPŠTA, SPECIJALNA I NUTRITIVNA PATOLOGIJA- martovski rok

NUTRITIVNA PATOLOGIJA
18.03.2019. 8h H-12
OPŠTA PATOLOGIJA
18.03.2019. 9h H-12
OBDUKCIJA
18.03.2019. 10h H-12
SPECIJALANA PATOLOGIJA
18.03.2019. 10h H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!! Za obdukciju poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!!