OPŠTA, SPECIJALNA i NUTRITIVNA PATOLOGIJA- majski rok

27.04.2018
Europe/Belgrade
OPŠTA, SPECIJALNA i NUTRITIVNA PATOLOGIJA- majski rok

NUTRITIVNA PATOLOGIJA
18.05.2018. 8h H-12
OPŠTA PATOLOGIJA
18.05.2018. 9h H-12
OBDUKCIJA
18.05.2018. 10h H-12
SPECIJALANA PATOLOGIJA
18.05.2018. 11h H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!!