OPŠTA, SPECIJALNA i NUTRITIVNA PATOLOGIJA- junski i julski rok

30.05.2018
Europe/Belgrade
OPŠTA, SPECIJALNA i NUTRITIVNA PATOLOGIJA- junski i julski rok

NUTRITIVNA PATOLOGIJA
11.06.2018. 10h H-12
18.06.2018. 10h
02.07.2018. 10h
OPŠTA PATOLOGIJA
12.06.2018. 10h H-12
19.06.2018. 10h
03.07.2018. 10h
OBDUKCIJA
13.06.2018. 9h H-12
20.06.2018. 9h
04.07.2018. 9h
SPECIJALANA PATOLOGIJA
13.06.2018. 10h H-12
20.06.2018. 10h
04.07.2018. 10h

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!!