OPŠTA, SPECIJALNA I NUTRITIVNA PATOLOGIJA- januarski rok

14.01.2019
Europe/Belgrade
OPŠTA, SPECIJALNA I NUTRITIVNA PATOLOGIJA- januarski rok

NUTRITIVNA PATOLOGIJA
21.01.2019. 10h H-12
28.01.2019. 10h H-12

OPŠTA PATOLOGIJA
22.01.2019. 10h H-12
29.01.2019. 10h H-12

OBDUKCIJA
23.01.2019. 9h H-12
30.01.2019. 9h H-12

SPECIJALANA PATOLOGIJA
23.01.2019. 10h H-12
30.01.2019. 10h H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!! Za obdukciju poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!!