OPŠTA, SPECIJALNA I NUTRITIVNA PATOLOGIJA- decembarski rok

04.12.2018
Europe/Belgrade
OPŠTA, SPECIJALNA I NUTRITIVNA PATOLOGIJA- decembarski rok

NUTRITIVNA PATOLOGIJA
21.12.2018. 8h H-12

OPŠTA PATOLOGIJA
21.12.2018. 9h H-12

OBDUKCIJA
21.12.2018. 9h H-12

SPECIJALANA PATOLOGIJA
21.12.2018. 11h H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!! Za obdukciju poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!!