OPŠTA, SPECIJALNA I NUTRITIVNA PATOLOGIJA- avgustovski rok

09.07.2019
Europe/Belgrade
OPŠTA, SPECIJALNA I NUTRITIVNA PATOLOGIJA- avgustovski rok

NUTRITIVNA PATOLOGIJA
02.09.2019. 10h H-12
OPŠTA PATOLOGIJA
03.09.2019. 10h H-12
OBDUKCIJA
04.09.2019. 9h H-12
SPECIJALANA PATOLOGIJA
04.09.2019. 10h H-12
ZA STUDENTE KOJI SU UPISANI OD ŠKOLSKE 2000. DO 2008. ISPIT ĆE BITI
05.09.2019. 10h H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!! Za obdukciju poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!!