OPŠTA, SPECIJALNA i NUTRITIVNA PATOLOGIJA- aprilski rok

29.03.2018
Europe/Belgrade
OPŠTA, SPECIJALNA i NUTRITIVNA PATOLOGIJA- aprilski rok

NUTRITIVNA PATOLOGIJA
02.04.2018. 10h H-12
OPŠTA PATOLOGIJA
03.04.2018. 10h H-12
OBDUKCIJA
04.04.2018. 9h H-12
SPECIJALANA PATOLOGIJA
04.04.2018. 10h H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!!