OPŠTA, SPECIJALNA I NUTRITIVNA PATOLOGIJA- aprilski rok

29.03.2019
Europe/Belgrade
OPŠTA, SPECIJALNA I NUTRITIVNA PATOLOGIJA- aprilski rok

NUTRITIVNA PATOLOGIJA
01.04.2019. 10h H-12
OPŠTA PATOLOGIJA
02.04.2019. 10h H-12
OBDUKCIJA
03.04.2019. 9h H-12
SPECIJALANA PATOLOGIJA
03.04.2019. 10h H-12
ZA STUDENTE KOJI SU UPISANI OD ŠKOLSKE 2000. DO 2007. ISPIT ĆE BITI
04.04.2019. 10h H-12