Oglasna tabla

stancic.ivan
Studenti koji izlaze u terminu OBAVEZNO da se prijave na mail do 29.06.2018. reprodukcija.porodiljstvo.ns@gmail.com Sa naznakom koji se ispit polaže...
blagojevic.bojan
Ispit će se održati u sredu, 4.7.2018. sa početkom u 10 časova (za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije odbrana izveštaja sa prakse je...
radinovic.miodrag
Usmeni ispit i upis ocena u petak 22. u 9.00
davidov.ivana
Ispit iz predmeta Opšta klinička dijagnostika - preživari i konji će se održati 11.7.2018. u 9h H54. Sa predmeta
radinovic.miodrag
student Ena Hatala da se javi prof. dr Miodragu Radinoviću radi kolokviranja vežbi iz OKD najkasnije do 22.juna
davidov.ivana
Obaveštenje za studente III godine veterinarske medicine Kolokviranje vežbi za studente koji nemaju pravo na potpis će se održati u četvrtak 21.6....