Oglasna tabla

radinovic.miodrag
Usmeni ispit i upis ocena u petak 22. u 9.00
davidov.ivana
Ispit iz predmeta Opšta klinička dijagnostika - preživari i konji će se održati 11.7.2018. u 9h H54. Sa predmeta
stancic.ivan
Ispit iz Reprodukcije domaćih životinja pomera se za četvrtak 21.06.2018. u 10h. Ispit iz Porodiljstva ostaje u utorak 19.06.2018. Sa predmeta
radinovic.miodrag
student Ena Hatala da se javi prof. dr Miodragu Radinoviću radi kolokviranja vežbi iz OKD najkasnije do 22.juna
davidov.ivana
Obaveštenje za studente III godine veterinarske medicine Kolokviranje vežbi za studente koji nemaju pravo na potpis će se održati u četvrtak 21.6....
pajic.marija
I termin: 11.06.2018. Praktični deo u 9h u H-15/IV Usmeni deo u 10h u H-9/IV II termin: 18.06.2018. Praktični deo u 9h u H-15/IV Usmeni deo u 10h u H...