Oglasna tabla

pajic.marija
Ispit iz Higijene mleka u februarskom roku: Praktični deo: 09.02.2018. u 10h u H-15/IV i 12.02.2018. u 9h u H-15/IV Usmeni deo 12.02.2018.u 10h u H-9...
vracar.vuk
ZARAZNE BOLESTI ŽIVOTINJA Holka Igor 6 INFEKTIVNE BOLESTI ŽIVOTINJA 1 Bocka Vesna 7 Rakić Merima 5 INFEKTIVNE BOLESTI ŽIVOTINJA 1 Merča...
davidov.ivana
Ispit iz predmeta OKD - preživari i konji će se održati u utorak 13.2.2018. u 9h H54. Sa predmeta.
davidov.ivana
Ispit iz predmeta OKD - preživari i konji će se održati u utorak 13.2.2018. u 9h H54. Sa predmeta.
pajic.marija
Ispit će se održati u utorak, 06.02.2018. u H-9/IV, u 10h.
spasojevic.jovan
OBAVEŠTENJE O TERMINU ISPITA - HIRURGIJA Ispit iz predmeta: Opšta hirurgija, Specijalna hirurgija sa ortopedijom i oftalmologijom, Hirurgija,...