Lako Branislav

UNIVERZITET U NOVOM SADU

Poljoprivredni fakultet

Departman za Veterinarsku Medicinu

Trg Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sad

tel. +381 21 485 3414

Redovni profesor

1992. doktor veterinarskih nauka

1979 - 1982 specijalista medicinske mikrobiologije sa parazitologijom

1967 - 1973 diplomirani veterinar

Mikrobiologija, Zarazne bolesti, imunodijagnostika, zoonoze