Kovačević Zorana

UNIVERZITET U NOVOM SADU

Poljoprivredni Fakultet

Departman za Veterinarsku Medicinu

Trg Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sad

tel. +381 21 485 3524

 

Docent

Dipl. farmaceut  2007.

Master 2007.

Farmakologija i toksikologija