Kanački Zdenko

UNIVERZITET U NOVOM SADU

Poljoprivredni Fakultet

Departman za Veterinarsku Medicinu

Trg Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sad

tel. +381 21 485 3320

Vanredni profesor

Veterinarski fakultet 2002.

Magistratura  2006.

Doktorat  2011.

Fiziologija životinja