JUNSKI I JULSKI ISPITNI ROK - TERMINI - ZARAZE I OSTALO

01.06.2018 10:05
Europe/Belgrade
JUNSKI I JULSKI ISPITNI ROK - TERMINI - ZARAZE I OSTALO

JUNSKI ISPITNI ROK

I TERMIN

PISMENI DIO ISPITA-TEST
ČETVRTAK 07.06.2018.
Od 09:00 do 09:15h predaja prijava ispita, indeksa i uplatnica
U 10h test u predavaonici P2

PRAKTIČNI DIO ISPITA
PETAK 08.06.2018.
U 10h

USMENI DIO ISPITA
PONEDJELJAK 11.06.2018.
U 10h

II TERMIN

PISMENI DIO ISPITA-TEST
ČETVRTAK 14.06.2018.
Od 09:00 do 09:15h predaja prijava ispita, indeksa i uplatnica
U 10h test u predavaonici P2

PRAKTIČNI DIO ISPITA
PETAK 15.06.2018.
U 10h

USMENI DIO ISPITA
PONEDJELJAK 18.06.2018.
U 10h

JULSKI ISPITNI ROK
PISMENI DIO ISPITA-TEST
PONEDJELJAK 02.07.2018.
Od 09:00 do 09:15h predaja prijava ispita, indeksa i uplatnica
U 10h test u predavaonici P3

PRAKTIČNI DIO ISPITA
UTORAK 03.07.2018.
U 10h

USMENI DIO ISPITA
SRIJEDA 04.07.2018.
U 10h