Januarski i februarski ispitni rok - HIRURGIJA

24.01.2019
Europe/Belgrade
Januarski i februarski ispitni rok - HIRURGIJA

Ispiti iz predmeta: Opšta hirurgija, Specijalna hirurgija sa ortopedijom i oftalmologijom, Hirurgija, ortopedija i oftalmologija, Anesteziologija i operativne tehnike, kao i predmeta u okviru doktorskih studija u JANUARSKOM I FEBRUARSKOM ispitnom roku biće održani u sledećim terminima:

- PISMENI (29.01.2019. i 08.02.2019.): sa početkom u 09.00h, H-52 ili H-53, u zavisnosti od dostupnosti predavaonica

- PRAKTIČNI I USMENI (29.01.2019. i 08.02.2019.): sa pocetkom u 10.00h; kancelarija prof. Bojan Toholj S-22, stocarski paviljon

MOLE SE STUDENTI DA POTVRDE SVOJ IZLAZAK NA PISMENI DEO ISPITA DO 28.01. i 07.02.

IZLAZAK NA PISMENI DEO ISPITA POTVRDITI NA E MAIL ADRESU: vetmedhirurgija@polj.uns.ac.rs U TEKSTU PORUKE NAVESTI: IME i PREZIME, BROJ INDEKSA I ISPIT KOJI SE POLAŽE

Sa predmeta