HIRURGIJA - NOVEMBARSKI (APSOLVENTSKI) ROK

21.11.2018
Europe/Belgrade
HIRURGIJA - NOVEMBARSKI (APSOLVENTSKI) ROK

Ispiti iz predmeta: Opšta hirurgija, Specijalna hirurgija sa ortopedijom i oftalmologijom, Hirurgija, ortopedija i oftalmologija, Anesteziologija i operativne tehnike, u NOVEMBARSKOM ispitnom roku biće održani u sledećem terminu:

- PISMENI (cetvrtak, 22.11.2018.): sa početkom u 08.30h, kancelarija Jovan Spasojević, asistent, S 7, 5-ti sprat stocarski paviljon

- PRAKTIČNI I USMENI (cetvrtak, 22.11.2018.): - sa pocetkom u 09.30h; kancelarija prof. Bojan Toholj S-22, stocarski paviljon

MOLE SE STUDENTI DA POTVRDE SVOJ IZLAZAK NA PISMENI DEO ISPITA DO SREDE, 21.11.2018.

IZLAZAK NA PISMENI DEO ISPITA POTVRDITI NA E MAIL ADRESU: vetmedhirurgija@polj.uns.ac.rs U TEKSTU PORUKE NAVESTI: IME i PREZIME, BROJ INDEKSA I ISPIT KOJI SE POLAŽE

Sa predmeta