HIRURGIJA - JUNSKI i JULSKI ISPITNI ROK

06.06.2018
Europe/Belgrade
HIRURGIJA - JUNSKI i JULSKI ISPITNI ROK

OBAVEŠTENJE O TERMINU ISPITA - HIRURGIJA

Ispit iz predmeta: Opšta hirurgija, Specijalna hirurgija sa ortopedijom i oftalmologijom, Hirurgija, ortopedija i oftalmologija, Anesteziologija i operativne tehnike u JUNSKOM i JULSKOM ispitnom roku biće održan u sledećim terminima:

JUN - prvi termin (11.06.), drugi termin (19.06.); JUL (25.06.)

- PISMENI: sa početkom u 09.00h, H-52 ili H-53

- PRAKTIČNI: - nakon pismenog dela ispita, sa pocetkom u 10.30h; kancelarija prof. Bojan Toholj S-22

- USMENI: - odmah nakon prakticnog dela ispita

MOLE SE STUDENTI DA POTVRDE SVOJ IZLAZAK NA PISMENI DEO ISPITA, ZA OBA TERMINA, DO 10.06.2018.

IZLAZAK NA PISMENI DEO ISPITA POTVRDITI NA E MAIL ADRESU: vetmedhirurgija@polj.uns.ac.rs U TEKSTU PORUKE NAVESTI: IME i PREZIME, BROJ INDEKSA, ISPIT KOJI SE POLAŽE I ŽELJENI TERMIN
ISPITA.

Sa predmeta