HIRURGIJA - APRILSKI ROK

01.04.2019
Europe/Belgrade
HIRURGIJA - APRILSKI ROK

Ispit iz predmeta: Opšta hirurgija, Specijalna hirurgija sa ortopedijom i oftalmologijom, Hirurgija, ortopedija i oftalmologija, Anesteziologija i operativne tehnike, kao i predmeta u okviru doktorskih studija u APRILSKOM ispitnom roku biće održan u sledećem terminu:

- PISMENI (četvrtak, 04.04.2019.): sa početkom u 13.00h, H-52 ili H-53, u zavisnosti od dostupnosti predavaonica

- PRAKTIČNI I USMENI (petak, 05.04.2019.): sa pocetkom u 12.00h; kancelarija prof. Bojan Toholj S-22, stocarski paviljon

MOLE SE STUDENTI DA POTVRDE SVOJ IZLAZAK NA PISMENI DEO ISPITA DO 03.04.2019.

IZLAZAK NA PISMENI DEO ISPITA POTVRDITI NA E MAIL ADRESU: vetmedhirurgija@polj.uns.ac.rs U TEKSTU PORUKE NAVESTI: IME i PREZIME, BROJ INDEKSA I ISPIT KOJI SE POLAŽE

Sa predmeta