HIGIJENA MLEKA - Martovski rok

19.03.2019
Europe/Belgrade
HIGIJENA MLEKA - Martovski rok

Ispit će se održati 19. marta (utorak):
Praktični deo: od 9h, u H-15/IV
Usmeni deo: od 10h, u H-9/IV