HIGIJENA MLEKA - Majski rok

21.05.2018
Europe/Belgrade
HIGIJENA MLEKA - Majski rok

Ispit će se održati 21. maja 2018.
Praktični deo u 9h u H-15/IV
Usmeni deo u 10h u H-9/IV
Napomena: Na praktični deo obavezno poneti beli mantil!