HIGIJENA MLEKA - junski rok

11.06.2018
Europe/Belgrade
HIGIJENA MLEKA - junski rok

I termin: 11.06.2018.
Praktični deo u 9h u H-15/IV
Usmeni deo u 10h u H-9/IV

II termin: 18.06.2018.
Praktični deo u 9h u H-15/IV
Usmeni deo u 10h u H-9/IV