HIGIJENA MLEKA - Januarski rok

22.01.2019
Europe/Belgrade
HIGIJENA MLEKA - Januarski rok

Ispit će se održati 22. januara i to:
Praktični deo: u H-15/IV, u 10h
Usmeni deo: u H-9/IV, u 11h