HIGIJENA MLEKA - ISPIT - oktobar 3

17.10.2018 13:28
Europe/Belgrade
HIGIJENA MLEKA - ISPIT - oktobar 3

Ispit će se održati u sredu 17.10.2018.
Praktični deo u 9h, u H-15/IV
Usmeni deo u 10h, u H-9/IV