HIGIJENA MLEKA - ISPIT

11.06.2019
Europe/Belgrade
HIGIJENA MLEKA - ISPIT

I termin: 11. jun
Praktični deo: od 9h u lab. H-15/IV
Usmeni deo: od 10h u H-9/IV

II termin: 18. jun
Praktični deo: od 9h u lab. H-15/IV
Usmeni deo: od 10h u H-9/IV