HIGIJENA MESA ISPIT – oktobar 5 produženi

26.10.2018
Europe/Belgrade
HIGIJENA MESA ISPIT – oktobar 5 produženi

Ispit će se održati u utorak, 6.11.2018. sa početkom u 9 časova.

Izveštaje sa prakse (samostalno napisane!) poslati u elektronskoj formi na blagojevic.bojan@polj.uns.ac.rs najkasnije 4.11.2018.