HIGIJENA MESA ISPIT – jun

01.06.2018
Europe/Belgrade
HIGIJENA MESA ISPIT – jun

Ispit će se održati u sledećim terminima:
• četvrtak, 7.6.2018. sa početkom u 10 časova (za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije odbrana izveštaja sa prakse je od 9 časova);
• ponedeljak, 18.6.2018. sa početkom u 10 časova (za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije odbrana izveštaja sa prakse je od 9 časova).

Izveštaje sa prakse (samostalno napisane!) poslati u elektronskoj formi na blagojevic.bojan@polj.uns.ac.rs najkasnije tri dana pre termina ispita.