Galić Ivan

UNIVERZITET U NOVOM SADU

Poljoprivredni fakultet

Departman za Veterinarsku Medicinu

Trg Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sad

tel. +381 21 485 3496

 
Asistent

Doktor veterinarske medicine

Patologija reprodukcije i akušerstvo životinja