Gajenje i nega sportskih konja II termin

22.01.2018
Europe/Belgrade
Gajenje i nega sportskih konja II termin

Ispit iz predmeta Gajenje i nega sportskih konja će se održati u ponedeljak 29.1.2018. u 11h.

Sa predmeta.