Gajenje i nega sportskih konja - februar

31.01.2018
Europe/Belgrade
Gajenje i nega sportskih konja - februar

Ispit iz predmeta Gajenje i nega sportskih konja će se održati u sredu 7.2.2018. u 11h H54.

Sa predmeta.