Događaji

Odaberite filter dešavanja
Select event type to filter by
Utorak Maj 28, 2019
Početak28.05.2019 08:31

Ispit iz predmeta:

Klinička dijagnostika (svinja), bolesti divljači (svinja) I IMUNOPROFILAKSA

Održaće se 06.06.2019 god. i 19.06.2019 god. u sali h-16 u 09h.

Početak28.05.2019 08:34

Ispit iz predmeta:

BOLESTI SVINJA

Održaće se 07.06.2019 god. i 20.06.2019 god. u sali h-16 u 10h.

Sreda Maj 29, 2019

Praktični ispit 10. juna u 9.00 17. juna u 9.00

Pismeni ispit iz dela divlji preživari 18. juna u 9.00

Spisak studenata za vežbe iz Bolesti kopitara za 30.6.2019.

Polazak je u 11h ispred garaža fakulteta.

1. Minja Novaković
2. Jana Mitrović
3. Olivera Pepić
4. Zorana Petrović
5. Gorana Hajdin
6. Valentina Balić
7. Sanid Višnjić
8. Elvira Saračević
9. Stefan Miljević
10. Antonija Fekter
11. Dunja Ljubičić
12. Ana Opačić
13. Ana Tikvicki
14. Aleksandra Ranđelović
15. Andrea Mesaroš
16. Nikola Lončarski

Sa predmeta

Četvrtak Maj 30, 2019

Ispit iz Rendgenologije i fizikalne terapije i Radiologije-deo ispita iz Rendgenologije održaće se u sledećim terminima:

TERMIN I
TEST 10.06.2019. u 8h u sali H-52
PRAKTIČNI 10.06.2019. u 9h u sali H-52
USMENI 11.06.2019. u 8h u sali H-52

TERMIN II
TEST 17.06.2019. u 8h u sali H-52
PRAKTIČNI 17.06.2019. u 9h u sali H-52
USMENI 18.06.2019. u 8h u sali H-52

ZA STUDENTE KOJI SU UPISANI OD ŠKOLSKE 2000 DO 2008 ISPIT ĆE SE ODRŽATI:
TERMIN I
12.06.2019. U 8h u sali H-52
19.06.2019. U 8H u sali H-52

Ispit iz Radiološke i ultrazvučne dijagnostike održaće se u sledećim terminima:

TERMIN I: 07.06.2019. u 8h u sali H-52
TERMIN II: 14.06.2019. u 8h u sali H-52

NAPOMENA: Mole se studenti da potvrde izlazak na ispit sa naznakom u kom terminu planiraju polagati na mail: annamariagalfi@gmail.com

Ispit iz Radiobiologije i radijacione higijene održaće se u sledećim terminima:

TERMIN I: 06.06.2019. u 8h u sali H-52
TERMIN II: 13.06.2019. u 8h u sali H-52

NAPOMENA: Mole se studenti da potvrde izlazak na ispit sa naznakom u kom terminu planiraju polagati na mail: annamariagalfi@gmail.com

Predispitne konsultacije će se održati za studente koji su upisani od školske 2000 do 2008 u sredu 05.06.2019. u 10h i 12.06.2019. u 11h, dok za ostale studente će se održati u sredu 05.06.2019.u 11h i 12.06.2019. u 12h.

Petak Maj 31, 2019

SUDSKA VETERINARSKA MEDICINA I ZAKONSKI PROPISI

u JUNSKOM roku održaće se 06.06.2019. i 20.06.2019. god. u 9h.

Ponedeljak Jun 03, 2019

Ispit će se održati u sledećim terminima:
• petak, 7.6.2019. sa početkom u 10 časova (za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije odbrana izveštaja sa prakse je od 9 časova);
• četvrtak, 13.6.2019. sa početkom u 10 časova (za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije odbrana izveštaja sa prakse je od 9 časova).

Izveštaje sa prakse poslati u elektronskoj formi na pavicic.ljiljana@gmail.com najkasnije tri dana pre termina ispita.

Ispiti iz predmeta u okviru uno. Hirurgija na osnovnim akademskim i doktorskim studijama odrzace se u sledecim terminima:

Junski rok:

Pismeni - 07.06. i 18.06. sa pocetkom u 12.00h, predavaonica H52 ili H53, u zavisnosti od dostupnosti predavaonica.

Prakticni i usmeni - 10.06. i 19.06. sa pocetkom u 09.00h, kancelarija prof. Dr Bojan Toholj

Julski rok:

Pismeni - 28.06. sa pocetkom u 09.00h, predavaonica H52 ili H53, u zavisnosti od dostupnosti predavaonica.

Prakticni i usmeni - 28.06. sa pocetkom u 10.00h, kancelarija prof. Dr Bojan Toholj

Utorak Jun 04, 2019

Za studente IV godine,
Poslednje predavanje održaće se u sredu 05.06.2019. sa početkom u 10h (H52).

Sa predmeta

Ponedeljak Jun 10, 2019

Ispit će se održati po sledećem rasporedu:

I termin 12.6.2019. u 9h H54
II termin 19.6.2019. u 9h H54

Sa predmeta

Ispit će se održati po sledećem rasporedu:

I termin 12.6.2019. u 9h H54 test i u 10h usmeni
II termin 19.6.2019. u 9h H54 test i u 10h usmeni

Sa predmeta

Utorak Jun 11, 2019

I termin: 11. jun
Praktični deo: od 9h u lab. H-15/IV
Usmeni deo: od 10h u H-9/IV

II termin: 18. jun
Praktični deo: od 9h u lab. H-15/IV
Usmeni deo: od 10h u H-9/IV

Ponedeljak Jun 17, 2019

Ispit iz Radiobiologije i radijacione higijene održaće se u ponedeljak, 01.07.2019.u 8h u sali H-52.

NAPOMENA: Mole se studenti da potvrde izlazak na ispit sa naznakom u kom terminu planiraju polagati na mail: annamariagalfi@gmail.com

Ispit iz Radiološke i ultrazvučne dijagnostike održaće se u utorak, 02.07.2019. u 8h u sali H-52.

NAPOMENA: Mole se studenti da potvrde izlazak na ispit sa naznakom u kom terminu planiraju polagati na mail: annamariagalfi@gmail.com

Ispit iz Rendgenologije i fizikalne terapije i Radiologije-deo ispita iz Rendgenologije održaće se u sledećim terminima:

TEST 03.07.2019. u 8h u sali H-52
PRAKTIČNI 03.07.2019. u 9h u sali H-52
USMENI 03.07. 2019. u 10h u sali H-52

ZA STUDENTE KOJI SU UPISANI OD ŠKOLSKE 2000 DO 2008 ISPIT ĆE SE ODRŽATI:

TEST 04.07.2019. u 8h u sali H-52
PRAKTIČNI 04.07.2019. u 9h u sali H-52
USMENI 04.07.2019. u 10h u sali H-52

NAPOMENA: Mole se studenti da potvrde izlazak na ispit sa naznakom koji deo se polaže i u kom terminu na mail: annamariagalfi@gmail.com

Početak17.06.2019 10:38

Ispit iz predmeta:

Klinička dijagnostika (svinja), bolesti divljači (svinja)
I IMUNOPROFILAKSE

Održaće se 05.07.2019 god. u sali h-16 u 09h.

Početak17.06.2019 10:42

Ispit iz predmeta:

BOLESTI SVINJA

Održaće se se 05.07.2019 god. u sali h-16 u 10h.

Utorak Jun 18, 2019

Upis ocena je u četvrtak 20.06.2019. u 10h na Veterinarskoj Klinici kod Prof. dr Ivana Stančića.

Studenti koji su položili:

Novak Vještica 10 (deset)
Nikolina Vujmilović 9 (devet)
Damjan Perić 8 (osam)
Miljana Tasovac 8 (osam)
Vojislav Popović 8 (osam)
Jovana Vrapčenjak 7 (sedam)
Vanja Vrljanović 7 (sedam)
Stankić Branislav 7 (sedam)
Isidora Vilov 6 (šest)

Sa predmeta

Četvrtak Jun 20, 2019

Studenti koji izlaze u terminu OBAVEZNO da se prijave na mail reprodukcija.porodiljstvo.ns@gmail.com do 03.07.2019. (Prijave koje budu poslate posle ovog datuma neće biti uvažene!)

Napisati: Predmet koji se polaže, ime i prezime, br. indexa i naglasiti za praktični iz porodiljstva.

Uslov za polaganje Reprodukcije ispiti iz: Fiziologije i Histologije
Uslov za polaganje Porodiljstva ispiti iz: Reprodukcije, Patološka Fiziologije, Opšte patologije, Farmakologije i Toksikologije
Studenti koji ne ispunjavaju ove uslove neće moći da pristupe polaganju ispita!

Syndicate content