Događaji

Odaberite filter dešavanja
Select event type to filter by
Ponedeljak Januar 14, 2019

SUDSKA VETERINARSKA MEDICINA I ZAKONSKI PROPISI

u DECEMBARSKOM roku održaće se 25.01.2019. god. u 9h.

Utorak Januar 15, 2019

Ispit iz predmeta Bolesti kopitara će se održati u januarskom ispitnom roku 16.1.2019. i 23.1.2016. po sledećem rasporedu:

Test u 9h H54
Usmeni u 10 H54

Sa predmeta.

Ispit 24. januara u 09.00 u sali H-52

Četvrtak Januar 24, 2019

Ispiti iz predmeta: Opšta hirurgija, Specijalna hirurgija sa ortopedijom i oftalmologijom, Hirurgija, ortopedija i oftalmologija, Anesteziologija i operativne tehnike, kao i predmeta u okviru doktorskih studija u JANUARSKOM I FEBRUARSKOM ispitnom roku biće održani u sledećim terminima:

- PISMENI (29.01.2019. i 08.02.2019.): sa početkom u 09.00h, H-52 ili H-53, u zavisnosti od dostupnosti predavaonica

- PRAKTIČNI I USMENI (29.01.2019. i 08.02.2019.): sa pocetkom u 10.00h; kancelarija prof. Bojan Toholj S-22, stocarski paviljon

Petak Januar 25, 2019

Ispit će se održati u ponedeljak, 11.2.2019. sa početkom u 10 časova (za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije odbrana izveštaja sa prakse je od 9 časova).

Izveštaje sa prakse (samostalno napisane!) poslati u elektronskoj formi na pavicic.ljiljana@gmail.com najkasnije 8.2.2019.

Petak Februar 01, 2019
Početak01.02.2019 11:55

Ispit iz predmeta:

Klinička dijagnostika (svinja) i bolesti divljači (svinja)

Održaće se 11.02.2019 god. u sali h-16 u 09h.

Početak01.02.2019 11:56

Ispit iz predmeta:

BOLESTI SVINJA

Održaće se 11.02.2019. god. u sali h-16 u 10h.

IMUNOPROFILAKSA

Održaće se 11.02.2019 god. u sali h-16 u 09h.

Nedelja Februar 03, 2019

SUDSKA VETERINARSKA MEDICINA I ZAKONSKI PROPISI

u FEBRUARSKOM roku održaće se 13.02.2019. god. u 9h.

Ponedeljak Februar 04, 2019

Ispit iz predmeta Bolesti kopitara će se održati 6.2.2019. u 11h test a 11:45 usmeni H54.

Sa predmeta

Praktični ispit 11. 02. u 9.00 u sali H-12

Ispit iz dela divlji preživari 12. 02. u 9.00

Utorak Februar 05, 2019
Sreda Februar 06, 2019

pismeni ispit iz dela preživari i kopitari 13. 02. u 9.00

Syndicate content