Događaji - Filter:

Odaberite filter dešavanja
Select event type to filter by
« Nedelja Januar 06, 2019 »
Ned

Studenti koji izlaze u terminu OBAVEZNO da se prijave na mail reprodukcija.porodiljstvo.ns@gmail.com do 14.01.2019. (Prijave koje budu poslate posle ovog datuma neće biti uvažene!)
Napisati: Predmet koji se polaže,I ili II termin, ime i prezime, br. indexa i naglasiti za praktični iz porodiljstva.

Uslov za polaganje Reprodukcije ispiti iz: Fiziologije i Histologije
Uslov za polaganje Porodiljstva ispiti iz: Reprodukcije, Patološka Fiziologije, Opšte patologije, Farmakologije i Toksikologije
Studenti koji ne ispunjavaju ove uslove neće moći da pristupe polaganju ispita!

I termin:

Syndicate content