Događaji

Odaberite filter dešavanja
Select event type to filter by
Sreda Oktobar 17, 2018

Praktični ispit 18. 10. u 9.00

Obaveštenje za studente ispit iz predmeta OKD - preživari i konji će se održati 23.10.2018. u 9h H54.

Sa predmeta.

Ispit iz Bolesti kopitara u oktobru IV će se održati u utorak 23.10.2018. po sledećem rasporedu:

test u 9h H54
usmeni u 10h H54

Sa predmeta.

Četvrtak Oktobar 18, 2018

ZAKONSKI PROPISI I SUDSKA VETERINARSKA MEDICINA

u OKTOBARSKOM IV roku održaće se 25.10.2018. god. u 9h.

Nedelja Oktobar 21, 2018

Ispit iz Rendgenologije i fizikalne terapije, Radiologije-deo ispita iz Rendgenologije i Radiološke i ultrazvučne dijagnostike održaće se u sredu, 24.10.2018. u 11h.

NAPOMENA: Mole se studenti da sačekaju predmetnog nastavnika na IV spratu hemijskog pavijona i da potvrde izlazak na ispit sa naznakom koji deo se polaže na mail: annamariagalfi@gmail.com

Utorak Oktobar 23, 2018

Praktični ispit 25. 10. u 9.00

Sreda Oktobar 24, 2018

OBAVEŠTENJE O TERMINU ISPITA - HIRURGIJA

Ispiti iz predmeta: Opšta hirurgija, Specijalna hirurgija sa ortopedijom i oftalmologijom, Hirurgija, ortopedija i oftalmologija, Anesteziologija i operativne tehnike u OKTOBAR 4 ispitnom roku biće održani u sledećem terminu:

- PISMENI (petak, 26.10.2018.): sa početkom u 09.00h u H-52 ili H-53 u zavisnosti od dostupnosti predavaonica

- PRAKTIČNI I USMENI (petak, 26.10.2018.): - sa pocetkom u 10.00h; kancelarija prof. Bojan Toholj S-22

MOLE SE STUDENTI DA POTVRDE SVOJ IZLAZAK NA PISMENI DEO ISPITA DO četvrtka, 15.10.2018.

Petak Oktobar 26, 2018

Ispit će se održati u utorak, 6.11.2018. sa početkom u 9 časova.

Izveštaje sa prakse (samostalno napisane!) poslati u elektronskoj formi na blagojevic.bojan@polj.uns.ac.rs najkasnije 4.11.2018.

Ispit u Oktobarskom roku V ce se odrzati 30.10.2018. u 9.00 casova.

Ponedeljak Oktobar 29, 2018

Ispit iz Rendgenologije i fizikalne terapije, Radiologije-deo ispita iz Rendgenologije i Radiološke i ultrazvučne dijagnostike održaće se u sredu, 31.10.2018. u 11h.

NAPOMENA: Mole se studenti da sačekaju predmetnog nastavnika na IV spratu hemijskog pavijona i da potvrde izlazak na ispit sa naznakom koji deo se polaže na mail: annamariagalfi@gmail.com

Sreda Oktobar 31, 2018

Ispiti iz predmeta: Opšta hirurgija, Specijalna hirurgija sa ortopedijom i oftalmologijom, Hirurgija, ortopedija i oftalmologija, Anesteziologija i operativne tehnike u OKTOBAR 5 ispitnom roku biće održani u sledećem terminu:

- PISMENI (petak, 02.11.2018.): sa početkom u 09.00h u H-52 ili H-53 u zavisnosti od dostupnosti predavaonica

- PRAKTIČNI I USMENI (petak, 02.11.2018.): - sa pocetkom u 10.00h; kancelarija prof. Bojan Toholj S-22

MOLE SE STUDENTI DA POTVRDE SVOJ IZLAZAK NA PISMENI DEO ISPITA DO četvrtka, 01.11.2018.

Petak Novembar 02, 2018

ZAKONSKI PROPISI I SUDSKA VETERINARSKA MEDICINA

u OKTOBARSKOM V produženom roku održaće se 06.11.2018. god. u 8h.

Nedelja Novembar 04, 2018

Ispit iz Rendgenologije i fizikalne terapije, Radiologije-deo ispita iz Rendgenologije i Radiološke i ultrazvučne dijagnostike održaće se u sredu, 07.11.2018. u 16h u sali H-54

NAPOMENA: Mole se studenti da potvrde izlazak na ispit sa naznakom koji deo se polaže na mail: annamariagalfi@gmail.com

Utorak Novembar 06, 2018

Ispiti iz predmeta: Opšta hirurgija, Specijalna hirurgija sa ortopedijom i oftalmologijom, Hirurgija, ortopedija i oftalmologija, Anesteziologija i operativne tehnike u OKTOBAR 5 produzenom ispitnom roku biće održani u sledećem terminu:

- PISMENI (sreda, 07.11.2018.): sa početkom u 09.00h (doci u prostorije klinike u 9.00h)

- PRAKTIČNI I USMENI (sreda, 07.11.2018.): - sa pocetkom u 10.30h; kancelarija prof. Bojan Toholj S-22

MOLE SE STUDENTI DA POTVRDE SVOJ IZLAZAK NA PISMENI DEO ISPITA DO utorka, 06.11.2018.

Sreda Novembar 07, 2018

Mole se studenti II godine koji su uzeli izborni predmet Gajenje i nega sportskih konja a nisu na spisku da se jave na e-mail erdeljanm@polj.uns.ac.rs Na spisku se nalaze i teme za prvih 12 studenata, ostale teme će biti dodeljene kada budem imao tačan broj studenata.

Doc. dr Mihajlo Erdeljan

1 Бајшански Наташа 007/2016ВМ Oznake i boje
2 Будински Катарина 052/2016ВМ Hladnokrvne rase
3 Пилић Јелена 054/2016ВМ Toplokrvne rase
4 Шуваковић Кристина 002/2017ВМ Etogram trkačnih konja
5 Миланков Марина 004/2017ВМ Osnovni principi smeštaja

Sreda Novembar 14, 2018

Ispit će se održati u petak, 23.11.2018. sa početkom u 10 časova (za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije odbrana izveštaja sa prakse je od 9.00).

Izveštaje sa prakse (samostalno napisane!) poslati u elektronskoj formi na blagojevic.bojan@polj.uns.ac.rs najkasnije 20.11.2018.

Četvrtak Novembar 15, 2018

Studenti koji izlaze u terminu OBAVEZNO da se prijave na mail reprodukcija.porodiljstvo.ns@gmail.com do 19.11.2018.
Napisati: Predmet koji se polaže, ime i prezime, br. indexa i naglasiti za praktični iz porodiljstva.

Uslov za polaganje Reprodukcije ispiti iz: Fiziologije i Histologije
Uslov za polaganje Porodiljstva ispiti iz: Reprodukcije, Patološka Fiziologije, Opšte patologije, Farmakologije i Toksikologije

Porodiljstvo 22.11.2018. u 10h(S33)usmeni zavisi od završetka praktičnog dela ispita
Reprodukcija 22.11.2018. u 11h(S33)

Sa predmeta

Ispit iz predmeta Bolesti kopitara će se održati u novembarskom ispitnom roku 22.11.2018. po sledećem rasporedu:

Test u 15h H54
Usmeni u 15:45h H54

Sa predmeta

ZAKONSKI PROPISI I SUDSKA VETERINARSKA MEDICINA

u NOVEMBARSKOM roku održaće se 22.11.2018. god. u 8h.

Syndicate content