Događaji

Odaberite filter dešavanja
Select event type to filter by
« Petak April 27, 2018 »
Pet

NUTRITIVNA PATOLOGIJA
18.05.2018. 8h H-12
OPŠTA PATOLOGIJA
18.05.2018. 9h H-12
OBDUKCIJA
18.05.2018. 10h H-12
SPECIJALANA PATOLOGIJA
18.05.2018. 11h H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!!

Početak27.04.2018 09:32

U UTORAK 08.05. NEĆE BITI ODRŽANE VJEŽBE IZ PREDMETA INFEKTIVNE BOLESTI ŽIVOTINJA 2

Početak27.04.2018 10:35

PISMENI DIO ISPITA-TEST
PONEDJELJAK 21.05.2018.
Od 09:00 do 09:15h predaja prijava ispita, indeksa i uplatnica
U 10h test u predavaonici H54

PRAKTIČNI DIO ISPITA
SRIJEDA 23.05.2018.
U 10h

USMENI DIO ISPITA
ČETVRTAK 24.05.2018.
U 10h

Syndicate content